Tư vấn quản lý, giám sát thi công công trình nhà ở dân dụng

tư vấn quản lý, giám sát công trình nhà ở

Để giúp Chủ đầu tư giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở đạt chất lượng cao nhất với chi phí hợp lý nhất. Phòng ngừa, hạn chế đến mức tối đa các sai sót trong quá trình thi công xây dựng chính là nhiệm vụ của tư vấn quản lý, giám sát thi công công trình nhà ở dân dụng SOCOIN.

Tư vấn quản lý giám sát thi công công trình nhà ở dân dụng SOCOIN có những nhiệm vụ như sau:
  • Phối hợp làm việc và kiểm tra quá trình hoạt động xây dựng chung của các Nhà thầu thiết kế; Nhà thầu xây lắp; Nhà thầu cung cấp thiết bị…
  • Xây dựng quy chế phối hợp làm việc giữa Chủ đầu tư; tư vấn quản lý giám sát công trình; tư vấn thiết kế; Nhà thầu thi công xây lắp … trong quá trình thực hiện công trình.
  • Kiểm tra về an toàn lao động; vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy; chất lượng; tiến độ; khối lượng; tài chính; thủ tục pháp lý; tài liệu quản lý chất lượng chung cho toàn công trình. Kiểm tra tính chính xác trong quá trình xây lắp, vận hành thiết bị đưa vào sử dụng.
  • Chủ trì các cuộc họp hàng ngày, họp giao ban tuần, tháng và đóng góp các ý kiến kỹ thuật của mình, cho các bên tham gia thi công công trình.
  • Yêu cầu Nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thực hiện đúng hợp đồng.
  • Lập tiến độ công việc trong tuần, báo cáo giao ban tuần gửi Chủ đầu tư về tình hình thi công trên phạm vi công trình.
  • Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế, yêu cầu xử lý thiết kế khi có đề nghị xử lý kỹ thuật của các bên.
  • Đề xuất với Chủ đầu tư những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi bổ sung.
  • Ban hành mẫu biên bản nghiệm thu.
  • Nghiệm thu công trình theo giai đoạn thi công.
  • Lập báo cáo sự cố công trình, các công việc chưa đảm bảo chất lượng gửi Chủ đầu tư, đồng thời đưa biện pháp kỹ thuật đề xử lý.

Với đội ngũ cán bộ tư vấn viên trẻ, năng động, chuyên nghiệp, có tâm với nghề Công ty chúng tôi sẽ là đơn vị tư vấn quản lý, giám sát công trình nhà ở đủ năng lực để đảm bảo cho công trình được tiến hành thuận lợi, an toàn, tiết kiệm chi phí và đúng tiến độ.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn quản lý, giám sát thi công công trình nhà ở tại Hà Nội, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn.

Tham khảo thêm dịch vụ chúng tôi cung cấp tại Web socoin.com.vn