LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thi công xây dựng

Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Phương Nam (tên viết tắt: SOCOIN.,JSC) là Nhà thầu thi công xây dựng tại Hà Nội. Được thành lập từ ngày 12/05/2015 tới nay Công ty đã có nhiều kinh nghiệm thi công xây dựng các...

Xem tiếp

SOCOIN.,JSC

Xây dựng bằng lương tâm, tri thức và chữ Tín