Quy định số tầng khi xây nhà và chiều cao

Số tầng khi xây nhà

Quy định số tầng khi xây nhà trong khu đô thị và chiều cao

  1. Quy định về số tầng được phép xây dựng tối đa trong khu đô thị khi xây nhà

Chiều rộng lộ giới (m) Số tầng cao cơ bản Số tầng được cộng thêm nếu thuộc quận trung tâm TP hoặc trung tâm cấp quận (tầng) Số tầng được cộng thêm nếu thuộc trục đường thương mại – dịch vụ (tầng) Số tầng được cộng thêm nếu công trình xây dựng trên lô đất lớn (tầng) Độ cao tối đa tính từ nền vỉa hè đến sàn tầng
(lầu) 1 (m)
Số tầng khối trên nền tối đa (tầng nổi) + số tầng giật (tầng chìm) (tầng) Số tầng cao tối đa (tầng)
L ≥ 25 5 +1 +1 +1 7,0 7 + 1 8
20≤ L < 25 5 +1 +1 +1 7,0 6 + 2 8
12≤ L <20 4 +1 +1 +1 5,8 5 + 2 7
7≤ L <12 4 +1 0 +1 5,8 4 + 2 6
3,5≤ L <7 3 +1 0 0 5,8 3 + 1 4
L < 3,5 3 0 0 0 3,8 3 + 0 3

Trong đó:

  • L là chiều rộng lộ giới (đơn vị mét)
  • +1: có ý nghĩa là được thêm 1 tầng so với số tầng cơ bản theo quy định tại khu vực.
  1. Quy định về chiều cao tầng

Chiều rộng lộ giới (m) Độ cao tối đa từ nền vỉa hè đến sàn tầng (lầu) 1 (m) Độ cao chuẩn khi xây dựng tại vị trí chỉ giới xây dựng tại các tầng cao tối đa (m)
Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6 Tầng 7 Tầng 8
L ≥ 25 7 21,6 25 28,4 31,8
L ≥ 20 7 21,6 25 28,4 31,8
12 ≤ L < 20 5,8 17 20,4 23,8 27,2
7 ≤ L <12 5,8 17 20,4 23,8
3,5 ≤ L < 7 5,8 13,6 17
L < 3,5 3,8 11,6

Ví dụ: Đối với các khu vực có chiều rộng lộ giới trong khoảng 7 ≤ L <12:

  • Khi xây dựng công trình 4 tầng, chiều cao tối đa của công trình so với nền vỉa hè là 17m
  • Khi xây dựng công trình 5 tầng, chiều cao tối đa của công trình so với nền vỉa hè là 20,4m
  • Khi xây dựng công trình 6 tầng, chiều cao tối đa của công trình so với nền vỉa hè là 23,8m
  • Không được phép xây dựng các công trình cao từ 7 tầng trở lên.

Tham khảo về quy định chiều cao đối với xây nhà liền kề  Tại đây

Tham khảo về quy định mật độ xây dựng Tại đây 

Tham khảo thêm dịch vụ chúng tôi cung cấp  Tại đây

 

Bình Luận Của Bạn